Kontaktuppgifter

Telefon

Museiföreningens ordförande Börje Helsing

050-4685542

 

Sekreterare Svea Södergård

050-5721827

 

Adress

Bertby-Lålaxvägen 18

66600, Vörå