Vörådagarna 2018

 

Myrbergsgården håller öppet v. 27 lördag - söndag (7 - 8.7) kl. 13 - 17.

Sommarutställning 2018
 

I sommar ställer vi ut föremål från museets textilsamling i framstugan.

 
Fotodokumentation av Myrbergsgårdens samlingar 

På Myrbergsgården pågår en omfattande fotodokumentation av samtliga museiföremål. Projektet har pågått sedan 2013 och nu 2018 är största delen av museéts drygt 12 000 objekt dokumenterade. Som ansvarig för projektets uppbyggnad och utformning har Carin Backman verkat.